Při objednávce nad 5000,- Vám ji doručíme zdarma!

 

 

Lazecký & Měch na Firmy.cz

Prodávající

Ing. Tomáš Lazecký, Za Humny 440, 747 64 Velká Polom.
IČ: 47632194. DIČ: CZ5408062011.

Závazky prodávajícího

Zboží, které si kupující objednal prostřednictvím našeho internetového obchodu, je prvotřídní kvality, a je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení těchto barev mohlo dojít digitalizací).

Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Dále se prodávající zavazuje, že:

 • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu, bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit, zboží však musí být odesláno na adresu sídla prodejce, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, budou mu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy prodejce přijal. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Závaznost objednávek a forma objednávky

Objednávku lze vytvořit následujícími způsoby:

 1. nákupem přímo do košíku, včetně vyplnění kontaktních údajů. Objednávka Vám bude potvrzena v následujících hodinách
 2. textem na adresu lazecky@lukysipy.cz
 3. telefonicky na mobil +420 725 579 950 nebo +420 606 710 243
 • V objednávce nutno uvést telefonní číslo vlastní, nebo informované osoby, na kterém Vás bude kurýr přepravní společnosti kontaktovat. Pokud je dodací a fakturační adresa odlišná, uveďte odlišnou doručovací adresu v příslušné sekci v košíku, při dokončení objednávky.
 • Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (písemně či ústně) je považována za závaznou.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Podle platných zákonů ČR jsme oprávněni účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi. S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou. Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky, tj. zveřejnění v seznamu našich dlužníků a neseriózních zákazníků, včetně soudního a exekučního vymáhání. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka.

Platební metody a dodací podmínky

Dodání zboží

Zboží, zakoupené v našem e-shopu, přepravují následující přepravní společnosti:

 • Česká pošta Balík na poštu – přeprava zásilek do max. délky 1 metru za poplatek 185 Kč
 • DPD Balík do ruky – přeprava zásilek do max. délky 175 cm za poplatek 160 Kč
  • Rozměrově, tvarově nebo váhově atypická zásilka je odeslána za cenu 285 Kč nebo 310 Kč. Na tuto skutečnost vždy upozorňujeme v popisku konkrétního produktu nebo při potvrzení objednávky
  • DPD Pick Up výdejní místo – přeprava zásilek do max. délky 1 metru a váhy 20 kg.

V případě, že zásilka s ohledem na rozměr či váhu vyžaduje rozdělení na dva či více balíků, vyhrazujeme si právo účtovat dvojnásobné či vícenásobné poštovné. V případě platby předem budeme požadovat doplatek předem na účet. Například slaměnou terčovnici a stojan či dlouhý luk nelze odeslat jako jeden balík. O veškerých těchto skutečnostech vás budeme informovat před odesláním zásilky a zároveň vždy zvolíme nejlevnější variantu přepravy.

Objednávky s osobním odběrem jsou po předchozím upozorněním emailem připraveny k odběru na naší kamenné prodejně Luky šípy, Hradská 496, 747 64 Velká Polom, v pracovní dny mezi 6:00 a 14:30 hod. Na prodejně přijímáme pouze hotovost!

Doprava zdarma při překročení hodnoty objednaného zboží 5 000 Kč (bez poštovného a poplatku za dobírku) je platná pouze u prvního balíku v zásilce u obou přepravních společností.

Platební podmínky

V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky:

 • Dobírka (platba hotově a platební kartou při doručení zboží kurůrovi)
 • Bankovní převod na účet 1850629379/0800 nebo 2502089972/2010
  (platební údaje budou sděleny neprodleně po kontrole a zaevidování objednávky)
 • Hotově při převzetí na prodejně

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Dopravné a balné

Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., nebo na zadaném odběrném místě Direct Parcel Distribution CZ s. r. o..

Základní cena za přepravné a balné je u DPD Pickup 100 Kč, DPD Private 160 Kč a České pošty 185 Kč. Doběrečné 50 Kč.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně nahlásit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

Pokud z jakýkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v nejbližší době doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce.

Platnost cen

Platnost všech cen je do vyprodání zásob a u akčních nabídek do vyprodání či do ukončení termínu akce.

Reklamační řád 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).

Záruční podmínky

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.)
 • Záruční doba je dva roky, pokud není na prodaném zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebylo-li zboží ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).
 • Má-li zboží prodávané za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží .

Vyřízení reklamace

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením a vady způsobené použitím delšího šípu, než je u daného luku doporučen.

Reklamace vyřizujeme do 30 dnů po písemném sdělení.

Při zasílání zboží Kupujícím Prodávajícímu, je Kupující ve vlastním zájmu povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Podmínky pro vyzkoušení luku a vrácení zboží

Všechny reflexní a celolepené luky jsou před zabalením a expedici zkoušeny třemi výstřely zkušebním šípem a současně je kontrolováno, zdali se ramena nevychylují do stran. V případě, že se jedná o italské luky značky Ragim Demont, které mají v madle stavěcí šrouby, je rovinnost těmito šrouby seřízena, v opačném případě jsou luky vždy vyřazeny z expedice. Doporučujeme tudíž spotřebiteli, aby si řádně přečetl návod na použití luku, kde je podrobně popsáno nasazení tětivy na luk, případně použil napínák luku. Je rovněž vhodné si prostudovat video návody na https://www.youtube.com/channel/UCUfJkt9ZZ4fW0Vneiz9h0VQ.

Po správném nasazení tětivy na luk dle návodu k použití, se ramena luku nevychyluje na žádnou ze stran. Je možné zkusit napnout luk bez šípu a takto vyzkoušet, zdali napínací síla vyhovuje. Nelze však pustit tětivu naprázdno bez šípů, hrozí deformace ramen. Zvlášť pozorně je nutné postupovat u kladkového luku, kde při zpětném pohybu tětiva hrozí vyvlečení tětivy z kladek, deformace kladek a ramen.

U kuší je možné provést montáž dle návodu k použití a přiloženého nákresu. Není však možné provést zkušební výstřel a poté kuši vrátit.

Při jakémkoliv poškození či opotřebení dodaného zboží a porušení těchto podmínek, nelze zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů. Pokud je v zásilce více druhů zboží, lze vrátit část zboží za splnění dříve uvedených podmínek.

Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek , kde budou tyto informace zveřejněny.

 • fa. Ing Tomáš Lazecký respektuje soukromí zákazníků. K celkovému zkvalitnění a nabídnutí hodnotných služeb je však potřeba znát některá osobní data kupujících. Tato data jsou přísně chráněna proti zneužití.
 • Při nákupu v našem internetovém obchodě je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaší platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu.
 • V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, email a bankovní údaje. Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést.
 • Abychom Vám ulehčili přihlašování, tak nemusíte při každé nové registraci opětovně uvádět Vaše osobní údaje. Údaje jsou již uloženy v naší databázi, která je přísně chráněna před zneužitím a vy se přihlašujete už jen přes své přihlašovací jméno a heslo.
 • Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.
 • Číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce.
 • Při nakupování v naší internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a bezpečně střeženy v naší databázi.
 • Používáním a nakupováním prostřednictvím našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu.
 • Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky, přepravní společnosti nebo společnosti vydávající platební karty, a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.
 • Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Jak jako prodávající zpracováváme osobní údaje kupujícího je popsáno v našem memorandu.

Aktualizováno 21. listopadu 2023