+420 725 579 950 Po-Pá, 6:00-14:30

Při objednávce nad 5000,- je doprava zdarma! 0

Závazky prodávajícího

Zboží, které si kupující objednal prostřednictvím našeho internetového obchodu, je prvotřídní kvality, a je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení těchto barev mohlo dojít digitalizací).

Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.
Dále se prodávající zavazuje, že:

 • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu  bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Odstoupí li spotřebitel od smlouvy, budou mu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy prodejce přijal. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Závaznost objednávek a forma objednávky

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považována za závaznou.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).
 • Můžete si rovněž objednat formou SMS zprávy ve tvaru: OBJEDNAVKA, druh zboží a počet kusů, dále pak pokračujte svým jménem a adresou, kam máme zboží poslat. SMS pošlete na telefonní číslo: 725 579 950 nebo 606 710 243.
 • Pokud nechcete vyplňovat objednávkový formulář, stačí objednat formou emailové zprávy na lazecky@lukysipy.cz.
 • Možno objednat i telefonicky na mob. 725 579 950 nebo 606 710 243
 • Na základě špatných zkušeností s některými zákazníky  a množícími se případy nevyzvednutých a odmítnutých  zásilek jsme nuceni zavést pravidla jako jiné obchody. Podle platných zákonů ČR jsme oprávněni účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi. S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou. Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky – zveřejnění v seznamu našich dlužníků  a neseriózních zákazníků  ( do doby zaplacení )  -  včetně soudního a exekučního vymáhání. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka.

 

Platební metody a dodací podmínky

Dodání zboží

 1. Zásilková služba Geis.
 2. Česká pošta "balík na poštu". Balík zůstává uložen na poště po dobu 7 dnů.

Expedice do 24 hodin od vytvoření objednávky.

V současné době mohou kupující využít při placení zboží tyto platební styky:

 • Dobírka (možno zaplatit hotově kurýrovi)
 • Bankovní převod
 • Hotově při převzetí na prodejně

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Dopravné a balné

Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty, Geis, nebo na zadaném odběrném místě.

Základní cena za přepravné a balné je u Geis 95,- Kč a České pošty 119,- Kč a doběrečné 40,- Kč.

Při objednávce přesahující částku 5000,- je poštovné zdarma.

Dále je možno objednat si zboží v našem e-shopu a vyzvednout si ho v naší "kamenné" prodejně. Zboží takto zakoupené je možno platit pouze v hotovosti.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí  neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu do  8 dnů doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce.

 

Platnost cen

Platnost všech cen je do vyprodání zásob a u akčních nabídek do vyprodání či do ukončení termínu akce.

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen Zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace).

Záruční podmínky

  1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Uzboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla    sjednána nižší cena.
  2. Záruční doba je dva roky, pokud není na prodaném zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.
  3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebylo-li zboží ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou.
  5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. ( Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada ).
  6. Má-li zboží prodáváné za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
  7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
  8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží .

Vyřízení reklamace

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením a vady způsobené použitím delšího šípu než je u daného luku doporučen.

Reklamace vyřizujeme do 30. dnů po písemném sdělení.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Podmínky pro vyzkoušení luku a vrácení zboží

Všechny reflexní a celolepené luky jsou před zabalením a expedici zkoušeny třemi výstřely zkušebním šípem a současně je kontrolováno, zdali se ramena nevychylují do stran. V případě, že se jedná o italské luky značky Ragim Demont, které mají v madle stavěcí šrouby, je rovinnost těmito šrouby seřízena, v opačném případě jsou luky vždy vyřazeny z expedice. Doporučujeme tudíž spotřebiteli, aby si řádně přečetl návod na použití luku, kde je podrobně popsáno nasazení tětivy na luk, případně použil napínák luku.

Po správném nasazení tětivy na luk dle návodu k použití, se ramena luku nevychyluje na žádnou ze stran. Je možné zkusit napnout luk bez šípu a takto vyzkoušet zdali napínací síla vyhovuje. Nelze však pustit tětivu naprázdno bez šípů, hrozí deformace ramen. Zvlášť pozorně je nutné postupovat u kladkového luku, kde při zpětném pohybu tětiva hrozí vyvlečení tětivy z kladek, deformace kladek a ramen.

U kuší je možné provést montáž dle návodu k použití a přiloženého nákresu. Není však možné provést zkušební výstřel a poté kuši vrátit.

Při jakémkoliv poškození či opotřebení dodaného zboží a porušení těchto podmínek nelze zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů. Pokud je v zásilce více druhů zboží, lze vrátit část zboží za splnění dříve uvedených podmínek.

 

Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek , kde budou tyto informace zveřejněny.

 • fa. Ing Tomáš Lazecký - Lukyšípy respektuje soukromí zákazníků. K celkovému zkvalitnění a nabídnutí hodnotných služeb je však potřeba znát některá osobní data kupujících. Tato data jsou přísně chráněna proti zneužití.
 • Při nákupu v našem internetovém obchodě je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme e komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu.
 • V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, fax a bankovní údaje.  Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést.
 • Abychom Vám ulehčili přihlašování, tak nemusíte při každé nové registraci opětovně uvádět Vaše osobní údaje. Údaje jsou již uloženy v naší databázi, která je přísně chráněna před zneužitím a Vy se přihlašujete už jen přes své přihlašovací jméno a heslo.
 • Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.
 • Údaje, jako třeba číslo platební karty nebo číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace.
 • Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a bezpečně střeženy v naší databázi.
 • Používáním a nakupováním prostřednictvím našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu.
 • Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky, přepravní společnosti nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.
 • Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Jak jako prodávající zpracováváme osobní údaje kupujícího je popsáno v našem memorandu.